Drangedal Sparebank er en del av en gruppering bestående av 11 lokalbanker fra ulike deler av landet som krever endring av Eika sin strategiske retning og av avtaleverket som knytter dem til Eika Gruppen AS. De mener at kostnadsutviklingen i Eika ikke er bærekraftig for den enkelte lokalbank.  

For å understreke alvoret bak kravet om endring, har de 11 lokalbankene i grupperingen besluttet å gå til oppsigelse av avtaleverket som knytter bankene til Eika. Beslutningen innebærer ingen konsekvenser for kunder og ansatte.

- Alliansen av lokalbanker i Eika er viktig og vi ønsker å være del av den. Samtidig er vi nå mange lokalbanker fra hele landet som er så dypt bekymret over kostnadsutviklingen at vi ser oss nødt til å handle, Kjell Nærum, banksjef i Drangedal Sparebank. 

Lokalbanker som så langt er med i gruppen er: 
Askim & Spydeberg Sparebank
Aasen Sparebank
Drangedal Sparebank
Klæbu Sparebank
Harstad Sparebank
Lofoten Sparebank
Selbu Sparebank
Sparebanken DIN
Stadsbygd Sparebank
Tolga-Os Sparebank
Ørland Sparebank