Drangedal Sparebank krever retningsendring for Eika

Drangedal Sparebank er en del av en gruppering bestående av 11 lokalbanker fra ulike deler av landet som krever endring av Eika sin strategiske retning og av avtaleverket som knytter dem til Eika Gruppen AS. De mener at kostnadsutviklingen i Eika ikke er bærekraftig for den enkelte lokalbank.  

Gode råd

Rådgivere i Drangedal Sparebank