Velkommen til Drangedal Sparebank

Resultat i emisjonen

Banken opplevde stor interesse for egenkapitalbevisemisjonen som ble avsluttet fredag 9. november. Emisjonen ble overtegnet med 14,4 %. Styret har i dag 13. november foretatt den endelige tildelingen og alle som har tegnet vil motta informasjon om tildelte egenkapitalbevis og beløpet som forfaller til betaling 19. november. Se børsmelding.

Gode råd

Rådgivere i Drangedal Sparebank