Velkommen til Drangedal Sparebank

Renteendring

Drangedal Sparebank justerer rentene.
Vi har besluttet å justere rentene på lån og innskudd med inntil 0,25 %-poeng.
Rentebetingelsene for nye lån og innskudd gjelder fra 2. oktober. Eksisterende lån og innskudd blir regulert med virkning fra 14. november. Rentevarsling blir sendt i nettpost eller post. Se for øvrig våre prislister for flere detaljer.

Utstedelse av egenkapitalbevis

Forstanderskapet i Drangedal Sparebank har enstemmig vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Gode råd

Har du husket å skifte til vinterdekk?

Høsten er her for fullt. Det går mot vinter og kaldere vær, og kjøreforholdene endres. Er det fare for snø eller glatte veier der du befinner deg, bør du bytte til vinterdekk.

Rådgivere i Drangedal Sparebank