Lokalbanken ønsker sterkt å bidra i den vanskelige tiden vi lokalsamfunnet befinner seg i – vi vil bidra med å gjøre de økonomiske konsekvensene mindre for sine personkunder og næringskunder.

Derfor fremskynder banken gjennomføring av rentenedgangen for sine eksisterende lånekunder til 14.april 2020

Oppdaterte priser blir lagt ut på banken sine nettsider, og alle kunder som får renteendringer blir varslet direkte.

Du kan ringe oss eller sende epost direkte til din rådgiver i banken, eller sende epost til post@drangedalsparebank.no, så vil vi ta kontakt med deg.

Hilsen Kjell Nærum, banksjef