Vi setter ned renta på utlån med inntil 0,40 %. Renta på innskudd blir også satt ned.
Renteendringen gjelder for nye lån fra 14. mai og for eksisterende lån fra 26. mai. Renteendringen på innskudd gjelder fra 14. juli. 


Vi vil samtidig dele med dere at banken ønsker å ta ansvar for kunder og lokalsamfunn, bidra til et velfungerende økonomisk samfunn på kort og lang sikt. Det innebærer for banken at renteendringen må vurderes også på lang sikt, slik at banken kan stå som en solid bank for lokalsamfunnet gjennom krisen og etter krisen. 

 

Oppdaterte priser blir lagt ut på banken sine nettsider senere i denne uken, og alle kunder som får renteendringer får tilsendt brev. 

Du kan ringe oss eller sende epost direkte til din rådgiver i banken, eller sende epost til post@drangedalsparebank.no, så vil vi ta kontakt med deg.

 
Hilsen Kjell Nærum, banksjef