Drangedal Sparebank er en selvstendig bank, det ingen eksterne eiere som krever utbytte. Dette gjør at vi kan fordele midler fra bankens overskudd til ulike prosjekter, lag og foreninger i våre lokalsamfunn. Som kunde er du med på å støtte opp om en rekke positive tiltak i lokalmiljøet for alle aldersgrupper.

Drangedal Sparebank deler hvert år ut over kr 600.000,- fra gavefondet fra foregående driftsår. I tillegg støtter vi idretten og andre lag med store beløp. I 2019 delte vi ut godt over 1 million kroner til flotte arrangementer, prosjekter og foreninger. Vi sponser også talenter fra distriktet som utmerker seg positivt innen sin idrettsgren. 

Neste anledning til å søke om gavemidler fra vårt gavefond er 1. februar 2021. Når det gjelder spesielle prosjekter og større investeringer kan disse behandles utenom denne fristen. Ved slike prosjekter anbefaler vi at dere kontakter banken i god tid, gjerne på idestadiet. Det må påregnes noe behandlingstid.

Søknader kan sendes inn til post@drangedalsparebank.no