I påvente av løsningen og likviditet på konto, ønsker Drangedal Sparebank å hjelpe sine næringslivskunder som er rammet, med løsninger for å forskuttere kontantstøtten.

Banken vil også hjelpe sine personkunder som har mottatt permitteringsvarsel og tilbyr forskudd på dagpenger på inntil kr. 20.000 i inntil 3 måneder – til 3% rente uten omkostninger.