stemmenbroen_himmel

Hvorfor utsteder vi egenkapitalbevis?

Forstanderskapet i Drangedal Sparebank vedtok 1. oktober 2018, etter innstilling fra styret, å gjennomføre en emisjon ved utstedelse av egenkapitalbevis.

Drangedal Sparebank ønsker å bli en egenkapitalbevisbank for å;

  • Sikre bankens selvstendighet

  • Kunne opprettholde målsettingen om en fortsatt god og balansert vekst i bankens markedsområder

  • La lokale eiere ta del i verdiskapningen

  • Videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringsliv

 

Endrede myndighetskrav medfører også behov for å styrke ren kjernekapital.

 

Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i din lokale sparebank Drangedal Sparebank og bidra til lokal vekst og utvikling i ditt lokalmiljø. Ved å tegne egenkapitalbevis vil du være med å styrke din lokale sparebank. I tillegg vil du kunne motta en årlig avkastning som utbytte.

 

Tegningsperioden starter mandag 22. oktober og avsluttes fredag 9. november kl 15:00. Minstetegning er 100 egenkapitalbevis til kurs NOK 105 per egenkapitalbevis. Dette betyr at minstetegning er NOK 10.500.-.

 

Vi håper du vil gi oss din tillit gjennom å bli medeier i Drangedal Sparebank.

 

Drangedal, oktober 2018.

 

Med vennlig hilsen

Kjell Nærum

Banksjef

Kjøp, samt spørsmål om egenkapitalbevis?

Tor Inge Haraldsen
Fagansvarlig sparing og plassering/Autorisert finansiell rådgiver