Vi ser etter deg som:

 • Nettopp er ferdig utdannet eller vil prøve deg innen en annen karriere, eller kanskje jobber du allerede innenfor kundeservice og salg?
 • Er interessert i en variert arbeidshverdag sammen med våre dyktige kollegaer. Kunden skal alltid stå i sentrum, så vår trainee må være løsningsorientert og kunne gi av seg selv.
 • Har utdannelse innenfor økonomi, salg/service eller kontorfag, men personlige egenskaper er vel så viktige som formell utdanning i denne rollen.

Trainee – kundeservice

 • Være bankens ansikt utad og yte kundeservice til våre kunder som tar kontakt via telefon, epost, sosiale medier og personlig oppmøte.
 • Foreta rådgivning og veiledning innenfor privatøkonomi og våre digitale løsninger – innen privatmarkedet
 • Være opptatt av å styrke vår posisjon som en selvstendig, fremtidsrettet, konkurransedyktig Sparebank med nære bånd til kunder og lokalsamfunnet.
 • Arbeidssted – Drangedal, Sannidal, Porsgrunn og Skien

Trainee – kundeservice og intern drift

 • Være bankens ansikt utad og yte kundeservice til våre kunder som tar kontakt via telefon, epost, sosiale medier og personlig oppmøte – 50%
 • Foreta rådgivning og veiledning innenfor privatøkonomi og våre digitale løsninger – innen privatmarkedet
 • Være opptatt av å styrke vår posisjon som en selvstendig, fremtidsrettet, konkurransedyktig Sparebank med nære bånd til kunder og lokalsamfunnet.
 • Intern drift – diverse oppgaver innenfor regnskap og økonomi – som fakturahåndtering, diverse avstemminger, oppgaver innenfor antihvitvask
 • Stillingen vil være 50% kundeservice og 50% intern drift
 • Arbeidssted i Drangedal, kan påregne noe rullering mellom bankens kontorer 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert med gode kommunikasjons og formidlingsevner
 • Pålitelig, tillitsvekkende og god til å bygge relasjoner
 • Initiativrik, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Kompetanse og interesse innen digitalt

Vi tilbyr

 • Ett års kontrakt med gode muligheter for fast ansettelse
 • Vi er opptatte av trivsel og har et godt kollegialt miljø som samhandler på tvers i organisasjonen til beste for kunden
 • Vi tilbyr god og kontinuerlig opplæring innen de ulike fagområdene via intern opplæring, kurs og web.
 • Hos oss vil du få varierte utfordringer og gode utviklingsmuligheter.

  Søknadsfrist 15.05.21
  Oppstart senest 01.09.21

  Nærmere opplysninger får du ved å kontakte avdelingsleder Ann Kristin Kåsi tlf. 99258166 eller ass. banksjef Bjørn Kollane tlf. 95882050.                                            Søknad med CV sendes til Drangedal Sparebank v/Ann Kristin Kåsi på e-post , akk@drangedalsparebank.no.