Egenkapitalbevis

Drangedal Sparebank opplevde stor interesse for egenkapitalemisjonen som ble avsluttet 9. november 2018. Det var betydelig overtegning. Det ble totalt utstedt 400.000 egenkapitalbevis til pålydende kr 100.-, slik at banken hentet inn totalt 40 millioner kroner i ny egenkapital.

Mer informasjon