Banken driver godt med lønnsom god vekst og målsetter å styrke sin posisjon som lokal sparebank med hovedkontor i Drangedal, gjennom god vekst i mange år fremover.

Styret i Drangedal Sparebank er opptatt av å styrke bankens vekst potensiale, og vurderer Skien kommune som et svært godt marked for ytterligere vekst.

Drangedal Sparebank har i dag et avdelingskontor i Porsgrunn, og har gjennom flere år opplevd en betydelig tilstrømning av kunder ved dette kontoret. Banken opplever at lokalbank-konseptet står godt i konkurranse med andre banker i bankens markedsområder, også i Grenland.

Banken planlegger etablering av et bankkontor i Skien tidlig i 2020, med 3 ansatte rådgivere. Banken vil i løpet av nær fremtid ansette medarbeidere.

Samlet venter banken å styrke sin posisjon som selvstendig lokalbank i tiden fremover.

For ytterligere informasjon kan banksjef Kjell Nærum kontaktes på tlf. 918 18 786.