Registrering av EK-beviseiere og stemmeberettigede fra kl 17:30.

 • Agenda:
  Sak 1/2019     Velkommen og valg av møteleder
  Sak 2/2019     Valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til bankens forstanderskap
  Sak 3/2019     Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til bankens hovedvalgkomitè
  Sak 4/2019     Kort informasjon fra bankens årsregnskap 2018
  Sak 5/2019     Eventuelt

Innkalling sendes alle med egenkapitalbevis pr 31.12.2018.
Valgkomitèens innstilling til sak 2/2019 og sak 3/2019 er sendt sammen med innkallingen.

Av hensyn til bevertning er det ønskelig med en tilbakemelding om deltagelse til Kjell Nærum, kn@drangedalsparebank.no eller på tlf. nr. 91 81 87 86 innen 22. mars.

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen
Drangedal Sparebank

 

Tyke Tveit (sign)
Forstanderskapets leder