Hvitvaskingsloven krever at alle bankkunder er legitimert og har svart på en kundeerklæring. Vi ønsker derfor at du snarest kommer innom nærmeste bankkontor og skanner legitimasjonen din og svarer på kundeerklæring. Pass er eneste gyldige legitimasjon dersom du har BankID.

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Gyldig legitimasjon er derfor nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Bakgrunnen for de nye myndighetskravene er et ønske om å hindre økonomisk kriminalitet.  Med oppdatert informasjon blir du også bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 

  
Hvor kan jeg få ordnet dette? 
Du får ordnet dette ved å komme innom våre kontorer i Drangedal og Porsgrunn i vår åpningstid mandag-fredag 10:00-15:00 og i Sannidal har vi åpningstid mandag – fredag 10:00 – 15:30.  I tillegg vil vi ha to kundekvelder der alle våre kontorer har utvidete åpningstider frem til kl 20.00. Dette gjelder tirsdag 10. september og tirsdag 24. september.

Hvis du ikke har mulighet til å komme innom ett av våre kontorer eller ikke har gyldig legitimasjon, så ber vi deg ta kontakt med banken på tlf. 35 99 74 00 (mellom kl 10:00 og 15:00) eller e-post: post@drangedalsparebank.no.

Dersom du leverer inn gyldig legitimasjon til banken innen 25. september, vil du være med i trekningen av 3 gavekort à kr 5.000,-.

 
Hva er gyldig legitimasjon? 
Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Førerkort og bankkort m/bilde er gyldig legitimasjon for å registrere kundeforholdet, men for å ha BankID er kravet om pass ufravikelig. Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato og nødpass godtas ikke. 

 
BankID og legitimasjon?
For å kunne ha BankID så er det et krav at du legitimerer deg med gyldig pass. BankID er din personlige signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll. 
Les mer om BankID

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke leverer gyldig legitimasjon?
Har du ikke kommet inn og legitimert deg slik vi har bedt om etter flere purringer, vil etter hvert kundeforholdet bli sperret (inkludert BankID.)
  
Nettbank/mobilbank
I tillegg til krav om legitimering vil flere av kundene våre også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbank/mobilbank. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.