Logg inn i nettbanken for å betale regninger og bestille produkter.

Eika Spar

Et fond bestående av de beste aksjene i våre norske, nordiske og globale fond. Eika Spar er et bredt norsk/internasjonal aksjefond med fokus på store, etablerte selskaper.

Avkastning

  • Avkast. hittil i år: 8,97%
  • Siste 3 år: 19,19%
  • Siste 5 år: 14,47%
  • Morningstar rating:
  • Sist oppdatert: 27.03.2015

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.